Метални стълби

Ние изработваме по Ваш модел или по наши предложения най-различни стълби. Те имат приложение както за вътрешно, така и за външно ползване.

Структура

Могат да бъдат прави – двураменни, конзолни и вити.
Могат да преминават през две нива и да имат метална площадка.
Стълбите се изработват от метален кух профил с най-различни размери съобразен с големината на конструкцията. При двураменните стълби стъпалата се обхващат от двете страни с метален затворен профил или П-образен профил. Самите стъпала се изработват в зависимост от целта, за която са предназначени – външни или вътрешни.
Рамката от профил или винкел на стъпалото се покрива съобразно целта си:
При външните стъпала се използва рифелна или просечена ламарина.
При интериорните (вътрешни) стълби се употребяват гладки ламарини или дървени стъпала.
Конзолните стълби се характеризират с една централна несеща греда, която е съобразена с тежестта и големината на стълбата. Стъпалата се изработват по аналогичен начин, както двураменните.
При витите стълби конструкцията се носи от една централна вертикална тръба. Стъпалата имат трапецовидна форма и се заваряват към нея. Витите стълби се използват тогава когато нямаме достатъчно място за разполагане на стъпалата. Те заемат приблизително 2м. в диаметър. Изкачването и слизането по вити стълби е по-трудно заради ограничения размер на стъпалата и се препоръчват само в случай на ограничено място.
Към всички видове стълби могат да се предложат и съответните стълбищни парапети.

Боядисване

Конструкцията на стълбата се грундира и боядисва. Грунда и боята се нанасят с пневматичен пистолет, като се  използват бои на алкидна основа, така и бои с различни вискозитети. Цвета на боята е по избор на клиента.

Монтаж

Стълбата се доставя до обекта от наш специализиран екип и се монтира здраво и качествено. Монтажа се съобразява с особеностите на самото място. Извършва се с крепежи или се заварява.

метални стълби - БорИнвест

Гаранция

Всички стълби произведени от нас имат гаранция за здравина и качество.
При възникнали неизправности по време на гаранционния срок ние ги отстраняваме.
В гаранцията не влизат природни бедствия, бури, градушки, земетресения и т.н. или повреди от неправилна експлоатация от страна на Клиента.
Фирмата предлага ремонт и сервизна поддръжка на изделия, които не са в гаранционен срок.

Галерия

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Метални стълби
Оценете