Огради от гладки профили

Структура

Оградите от гладък кух профил според желанията на клиента могат да се изработват с най-различни форми и големина. Като цяло представляват редуване на колони и пана. Колоните могат да бъдат както зидани или ляти, така и от гладък кух профил. Самите пана се изработват от вертикални  гладки профили (кухи или плътни) и хоризонтални редове (два, три или четири според модела). В горната си част обикновено завършват с остриета (пластмасови, може и комбинация с ковани остриета). Формата на паното може да бъде права, дъгообразна, кобилица или др. Между редовете за здравина и декорация се поставят най-различни елементи – бъбрековидни, кръгли, S -образни и др. Височината на оградата се съобразява с мястото, с това дали има особено плътна част под паната, но не трябва да надвишава 2,05м.

Боядисване

След зачистване на заварките се преминава към грундиране и боядисване. За тази цел използваме алкидни бои и грундове. Нанасят се с пневматичен пистолет. Боядисват се както в стандартните цветове, така и в цветове по RAL. По желание след боята нанася патина, която е особено подходяща при кованото желязо – придава му старинен вид. Използват се златна, медна, сребърна и зелена патина.

Монтаж

Монтажа се изработва от наш специализиран екип, който доставя изделието до мястото където ще се поставя.
Металните колони се монтират в предварително направен фундамент посредством подходящи крепежи. Друг вариант за монтаж на металните колони е те да бъдат бетонирани при отливане на фундамента.
Паната се монтират между колоните като към бетонните колони се захващат с декоративни розетки, а към металните профилни колони паната се заваряват.

метална ограда - БорИнвест
Огради от гладки профили
Огради от гладки профили

Гаранция

Фирмата дава гаранция за изработените и монтирани от нас изделия.
Тя не важи при форсмажорни обстоятелства (бури, градушки, природни бедствия, земетресения и др.) или при неправилна експлоатация от страна на клиента.
Фирмата предлага ремонт и сервизна поддръжка на изделия, които не са в гаранционен срок.

Галерия

ЗА ВРЪЗКА С НАС