Метални гаражни врати

Вратите за гаражи имат за цел да затворят и обезопасят Вашия гараж, подземен паркинг или място за паркиране.

Структура

Най-често се изработват като едностранни двукрили врати.
Конструкцията на крилата се изработва от затворен кух профил с необходимото оребряване. На лицевата страна се поставя метален лист ламарина с дебелина 2мм.
Касите се изработват от кух профил за монтаж в светлото пространство и от Г(образен) – винкел за челен монтаж.
Крилата се отварят посредством струговани панти съобразени с размера на вратата обикновено с диаметър между 26мм. и 30мм.
Тези врати могат да бъдат и двустранни – с два листа ламарина от вън и отвътре.
Имат възможност да им се направят отвори за вентилация, да им се вградят прозорци за осветление, да се направи пешеходна врата, в някое от по-големите крила, за влизане от човек без да се отваря цялата врата.

По желание може да се  монтират брави на едно от крилата и сюрмета на другото или само сюрмета. Вратите могат да бъдат и автоматизирани.

Боядисване

Конструкцията се грундира и боядисва в цвят по желание на клиента. Грунда и боята се нанасят с пневматичен пистолет, както се използват бои на алкидна основа, така и с различни вискозитети.

Монтаж

Монтажът на металните врати се извършва от специализиран екип на фирмата. Вида и начина на закрепване на вратата се съобразява с мястото където ще се монтира.

Метални гаражни врати
Метални гаражни врати
Метални гаражни врати

Гаранция

Всички метални гаражни врати произведени от нас имат гаранция за здравина и качество. При възникнали неизправности по време на гаранционния срок ние ги отстраняваме. В гаранцията не влизат природни бедствия, бури, градушки, земетресения и т.н. или неизправности настъпили при неправилна експлоатация от страна на Клиента.

Фирмата предлага ремонт и сервизна поддръжка на изделия, които не са в гаранционен срок.

Галерия

ЗА ВРЪЗКА С НАС