Метални врати за сервизни помещения

Вратите за сервизни помещения са предназначени, за да обезопасяват вашата маза, асансьорно помещение, тавани и др.

Структура

В тази категория вратите са предимно едностранни, но в някой случай по желание на клиента се изработват и двустранни. Металните врати за сервизни помещения се изработват от един лист ламарина студено-валцована, с дебелина 2мм. Отвътре остава видимо осребряването на ламарината, което е по вертикал и хоризонтал, за по-голяма здравина и гладка видима лицева част. Изработва се специална кутия за бравата, която служи да я защити от външна намеса. На крилото на еднопластовата врата се поставят три пасивни шипа с диаметър 12мм. откъм пантите, в случай на срязване на пантите това е сигурна защита. При вратите се поставят струговани панти с диаметър 20мм. За каса на вратите се използват различни видове профили, съответно за челен монтаж – Г-образна каса или П-образна, а за монтаж в светлия отвор се използва затворен кух профил. От нашия дългогодишен опит сме установили, че за предпочитане от към здравина и безопасност е втория вид каса, която е със затворен профил. Прагът на вратата се съобразява спрямо подовата настилка, съответно по-висок или по-нисък. Начина на отваряне също се съобразява спрямо мястото, може да се отваря навътре или навън, както и да е лява или дясна. При изискване на клиента или обстоятелствата могат да се направят или вградят прозорчета, решетки или отвори за вентилация и други. За сервизни помещения също се предлагат и двустранните врати. Те са шумоизолирани и топлоизолирани. Двустранните врати се изработват от два листа ламарина с дебелина 2мм, като между тях се поставя минерална вата. При двустранните врати осребряването остава скрито – между двата листа ламарина. При тези врати също могат да се изработят различни каси според изискването на монтажа им и да се вградят прозорчета или решетки за вентилация и осветление. Тук могат да намерят приложение и вратите тип решетки. При тях рамката на  крилото се изработва от кух профил, а вътре се насища с по-малки вертикални или хоризонтални профили или шина. Тези врати се използват, както за безопасността на помещението, така и като преграда,която осигурява ограничаване на преминаването. При този тип врати има два начина за изработване на кутия за  вграждане на бравата: първия- е да се постави обезопасителна кутия само около бравата, а при втория се монтира цяла греда по хоризонтала. Тези кутии служат за предпазване на бравата от външна намеса. Касите им също са според вида монтаж- Г образен или П-образен за челен монтаж или затворен профил при монтаж в светлия отвор.

Обков

Бравите са основни и допълнителни (касови, секретни, с бронировка на патрона). Могат да бъдат съчетани основна и допълнителна, както и основна с резе. Ако заключването позволява ние изработваме лостов механизъм, който представлява заключване отгоре и отдолу.

метални врати - 11
Поискайте оферта за нашите метални врати за сервизни помещения от Метални конструкции БорИнвест
Обадете ни се за поръчка на нашите метални врати за сервизни помещения от Метални конструкции БорИнвест

Боядисване

След като се уточни крайният облик на вратата, се преминава към грундирането й. Следващият етап е боядисването на сервизната врата. Боята се нанася с пневматичен пистолет. Боите, които се използват са на алкидна основа. Цвета на боята е по желание на клиента.

Монтаж

Обикновено специализиран фирмен екип монтира металните изделия, но фирмата предлага възможност клиента сам да си направи съответната комплектация  на заключване и осигуряване на съответния монтаж. Предлагаме при нужда демонтаж на старата врата. Използват се различни видове крепежи според мястото и основата, в която трябва да се захване изделието.

Гаранция

Всички сервизни метални врати и изделия от метал произведени от нас имат гаранция за здравина и качество. При възникнали неизправности по време на гаранционния срок ние ги отстраняваме. В гаранцията не влизат природни бедствия, бури, градушки, земетресения и т.н. или неизправности възникнали при неправилна експлоатация от страна на Клиента. Фирмата предлага ремонт и сервизна поддръжка на изделия, които не са в гаранционен срок.

Галерия

ЗА ВРЪЗКА С НАС