Метални врати за промишлени помещения

Вратите за промишлени помещения служат да защитят или изолират вашия цех, склад, хале и др. подобни помещения.

Структура

Вратите за промишлените помещения се характеризират с по-големи размери. Обикновено са съставени от две крила. Те могат да се както еднолицеви, така и двулицеви. Крилата се изработват от метален кух профил или винкел и се оребряват съобразно размера си. Могат да бъдат както отворяеми на панти, така и плъзгащи с горно или долно водене. От лицевата страна се поставя метален лист ламарина с дебелина 2мм. при едностранните и съответно и от двете страни при двустранните. От вътрешната страна се поставя бравата и сюрмета за заключване. Касата се изработва от кух профил -за монтаж в светлия отвор или от винкел за челен монтаж. Поставят се струговани панти съобразени с големината и тежестта на крилото или крилата. Те са обикновено с диаметър между 26мм. и 30мм. Предлагаме и друг вид промишлени врати, с които може да се постигне по-добра изолация. Крилата се изработват от метален кух профил с необходимото оребряване. В получените светли сектори се поставя термопанел с дебелина 3см. По този начин се постига една по-олекотена конструкция. Поставят се по желание на клиента брава и сюрмета или само сюрмета за заключване. Касата се изработва  от затворен кух профил за монтаж в светлия отвор или винкел при челен монтаж. Пантите се съобразяват с тежестта и размера на вратите. При всички видове промишлени или индустриални врати има възможност да се направят отвори за вентилация или някакви други специализирани нужди. Могат да се поставят стъкла или стъклопакети.

Боядисване

След като металната врата е готова се почистват заварките и се грундира и боядисва. Боята се нанася с пневматичен пистолет, като се използват боите на алкидна основа, така и бои с различни вискозитети. Цвета на боята е по желание на клиента.

Монтаж

Завършената металната врата се доставя до обекта и се монтира от  специализиран екип на фирмата. Захващането към основата става посредством различни видове крепежи или на заварка.

метална врата за помещение - 9
Метални врати за промишлени помещения
Метални врати за промишлени помещения

Гаранция

Всички метални врати за промишлени помещения и изделия от метал произведени от нас имат гаранция за здравина и качество. При възникнали неизправности по време на гаранционния срок ние ги отстраняваме. В гаранцията не влизат природни бедствия, бури, градушки, земетресения и т.н. или неизправности възникнали при неправилна експлоатация от страна на Клиента. Фирмата предлага ремонт и сервизна поддръжка на изделия, които не са в гаранционен срок.

Галерия

ЗА ВРЪЗКА С НАС