Решетки от ковано желязо

Структура

Кованите решетки според тяхната големина и предназначение се изработват от различни материали. Обикновено носещата рамка се изработва от по-голям кован профил, а за насищане се използват по-малки профили, плътни железа или шини. Основно правило е да не се допусне разстояние между вътрешните вертикали по-голямо от 130мм. до 135мм., защото при по-голям отвор решетката губи своята функционалност.
Другото, което е от значение при изграждането, структурата на металните решетки е да не могат вътрешните вертикали да се разтварят при външна намеса. Затова се поставят различни декоративни свързващи вертикалите елементи. За да се оформи външния им вид декоративните елементи също се избират  по каталог според вкуса и изискването на клиента. Могат да изберат и различни ръчно направени орнаменти, както и ковани декоративни елементи като например бъбрековидни, ес-образни, кръгчета и други.
В статичните решетки в зависимост от тяхното предназначение могат да се вградят и отваряеми части за тераси или отваряем прозорец. Те се изработват на отделна рамка на панти.
Заключването се прави към основната рамка с желания от клиента начин (катинар, сюрме или брава).
Решетките могат да бъдат съчетани и с врата решетка.

Боядисване

Решетките се грундират и боядисват. Грунда и боята се нанасят с пневматичен пистолет, като се използват бои на алкидна основа, така и с различни вискозитети.

Монтаж

Монтират се от специализиран екип на фирмата.
Според мястото се използват различни видове крепежи или се заварява.

метална преграда - дизайн - БорИнвест
Решетки от ковано желязо
Решетки от ковано желязо

Гаранция

Всички метални решетки произведени от нас имат гаранция за здравина и качество.
При възникнали неизправности по време на гаранционния срок ние ги отстраняваме.
В гаранцията не влизат природни бедствия, бури, градушки, земетресения и т.н. или повреди причинени от неправилна експлоатация от страна на Клиента.
Фирмата предлага ремонт и сервизна поддръжка на изделия, които не са в гаранционен срок.

Галерия

ЗА ВРЪЗКА С НАС